top of page

Experimentació

L'experimentació permet que l'aprenentatge sigui significatiu.

El més important és motivar-los i estimular-los, fer servir el medi, és a dir, el que tenen més a prop i és més quotidià, de manera que allò que aprengui en una situació concreta ho pugui portar a la seva vida més quotidiana. El nostre paper és el de preparar l'espai, proporcionar els materials i posar-los al seu abast, després són ells els protagonistes. Interactuen amb el material i entre els seus iguals buscant formes de jugar i manipular 

bottom of page