Centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

(Codi 08048678)